เพื่อความรวดเร็วในการแจ้งถอน

กรอกเลขบัญชีที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น

**กรุณาแจ้ง Call Center**

หากต้องการเปลี่ยนแปลงเลขบัญชีถอน(ต้องเป็นบัญชีที่มีชื่อของท่านเท่านั้น)

แจ้งถอนเงิน